SZTOBRYN, Sławomir. Władysława Szulakiewicz, Władysław Seredyński. Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej, Rzeszów 1995, as. 166. Biuletyn Historii Wychowania, [S. l.], n. 3/4, p. 54–57, 1996. DOI: 10.14746/bhw.1996.3.4.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17138. Acesso em: 22 lip. 2024.