SKONIECZNY, T. Dzieje szkolnictwa gromady Mścice (1954–1972) na tle przemian oświatowych. Biuletyn Historii Wychowania, n. 27, p. 101-126, 1 sty. 2011.