FALKOWSKA, J. Joanna Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, ss. 546. Biuletyn Historii Wychowania, n. 27, p. 189-191, 1 sty. 2011.