ANTCZAK, S. Zbigniew Fras, Galicja, Wrocław 2000, Wydawnictwo Dolnośląskie, ss. 300. Biuletyn Historii Wychowania, n. 11/12, p. 71-75, 6 sty. 2000.