HELLWIG, J. Danuta Koźmian, Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego w opinii prasy centralnej i regionalnej w latach 1981-1985 (w 15. rocznicę powstania uczelni), Szczecin 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 180. Biuletyn Historii Wychowania, n. 11/12, p. 80-81, 6 sty. 2000.