POSŁUSZNA, M. Andrzej Meissner, Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 380. Biuletyn Historii Wychowania, n. 11/12, p. 85-87, 6 sty. 2000.