RATAJCZAK, K. Franciszek Ziemski, Wybrane problemy tradycji i wychowania w polskich dziejach (X w. - XVIII w.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1787, Katowice 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 122. Biuletyn Historii Wychowania, n. 11/12, p. 95-98, 6 sty. 2000.