MICHALSKA, I. W kręgu reform edukacyjnych (Konferencja naukowa w Skierniewicach). Biuletyn Historii Wychowania, n. 11/12, p. 109-110, 6 sty. 2000.