., . Spis treĊ›ci. Biuletyn Historii Wychowania, n. 21/22, p. 4-5, 24 sty. 2005.