WAŁĘGA, A. Antoni Karbowiak (1856-1919) - współtwórca polskiej historii wychowania jako dyscypliny naukowej. Biuletyn Historii Wychowania, n. 21/22, p. 11-24, 24 sty. 2005.