NAWROT-BOROWSKA, M. Bony w wychowaniu domowym dzieci polskich w latach 1850-1914. Biuletyn Historii Wychowania, n. 21/22, p. 25-50, 24 sty. 2005.