GŁOWACKA-SOBIECH, E. Wychowanie ku „najwyższym” wartościom w działalności i programie „Eleusis” w okresie niewoli narodowej. Biuletyn Historii Wychowania, n. 21/22, p. 51-57, 24 sty. 2005.