GŁOWACKA-SOBIECH, E. Joanna Król, Uchronić przed zapomnieniem - średnie szkoły ogólnokształcące w województwie szczecińskim w łatach 1945-1948, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 187. Biuletyn Historii Wychowania, n. 21/22, p. 136-138, 24 sty. 2005.