GŁOWACKA-SOBIECH, E. Joanna Król, Uchronić przed zapomnieniem - średnie szkoły ogólnokształcące w województwie szczecińskim w łatach 1945-1948, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 187. Biuletyn Historii Wychowania, [S. l.], n. 21/22, p. 136–138, 2005. DOI: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.15. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17491. Acesso em: 28 maj. 2023.