NAWROT-BOROWSKA, Monika. Hanna Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, ss. 300. Biuletyn Historii Wychowania, [S. l.], n. 21/22, p. 138–142, 2005. DOI: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.16. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17492. Acesso em: 22 maj. 2024.