., . Poznań, maj 2007 - ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Mężczyzna w rodzinie - ewolucja ról w kulturze polskiej (od średniowiecza do XX wieku)”. Biuletyn Historii Wychowania, n. 21/22, p. 258, 24 sty. 2005.