KRÓL, J. Elżbieta Magiera, Spółdzielczość jako forma edukacji w szkolnictwie polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011. Biuletyn Historii Wychowania, n. 29, p. 152-155, 4 luty 2013.