KABACIŃSKA-ŁUCZAK, K. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia – rytmy codzienności. Dzieciństwo”, Kraków, 17–18.10.2012. Biuletyn Historii Wychowania, n. 29, p. 277-280, 4 luty 2013.