FIJAŁKOWSKI, A. Przed dwusetną rocznicą powstania Seminarium Nauczycielskiego Józefa Jeziorowskiego w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania, n. 17/18, p. 59-61, 4 luty 2003.