NAWROT, M. Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej w XIX i początkach XX wieku, wybór i opracowanie A. Denisiuk, K. Jakubiak, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, ss. 290. Biuletyn Historii Wychowania, n. 17/18, p. 96-98, 4 luty 2003.