SZULAKIEWICZ, W. Kazimierz Twardowski. Dzienniki młodzieńcze (1881–1887), wydała A. Brożek, Warszawa 2013 ss. 210. Biuletyn Historii Wychowania, n. 30, p. 169-172, 8 luty 2013.