KOWALSKA-MATELSKA, J.; JANKOWIAK, R. Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia wychowania w kształceniu nauczycieli, tradycje i współczesność - teoria i praktyka”. Kielce, 7 -8 kwietnia 2003 r. Biuletyn Historii Wychowania, n. 17/18, p. 147, 4 luty 2003.