KULBAKA, J. Sprawozdanie z Sympozjum naukowo-metodycznego poświęconego pamięci prof. zw. dr hab. Stanisława Mauersberga zorganizowanego przez Zakład Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Biuletyn Historii Wychowania, n. 30, p. 194-197, 8 luty 2013.