BOŁDYREW, A. Reformatorskie koncepcje działań oświatowych i opiekuńczo- -wychowawczych wobec dzieci zaniedbanych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku na tle rozwiązań europejskich. Biuletyn Historii Wychowania, n. 33, p. 57-70, 11 luty 2015.