GŁOWACKA-SOBIECH, E. Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, pod red. K. Bartnickiej, Pułtusk - Warszawa 2004, ss. 548. Biuletyn Historii Wychowania, n. 19/20, p. 57-61, 10 luty 2004.