GLOWACKA-SOBIECH, E. W dziewięćdziesiątą rocznicę narodzin skautingu na ziemiach polskich. Biuletyn Historii Wychowania, n. 13/14, p. 40-49, 10 luty 2001.