GULCZYŃSKA, J. Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Danuty Dryndy, Katowice 2000, ss. 130. Biuletyn Historii Wychowania, n. 13/14, p. 67-69, 10 luty 2001.