ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, D. Lech Mokrzecki, Wokół staropolskiej nauki i oświaty, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2001, ss. 486. Biuletyn Historii Wychowania, n. 13/14, p. 93-94, 10 luty 2001.