GŁOWACKA-SOBIECH, E. Bibliografia historii wychowania (druki zwarte wydane w Polsce w latach 1999-2000). Biuletyn Historii Wychowania, n. 13/14, p. 97-99, 10 luty 2001.