GULCZYŃSKA, J. „Oświata i szkoła narodów bez państwa w Europie Środkowej i Wschodniej (XIX-XX wiek)”. Biuletyn Historii Wychowania, n. 13/14, p. 103-105, 10 luty 2001.