OSTROWSKI, T. Ks. Adam Orczyk, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, ss. 359. Biuletyn Historii Wychowania, n. 33, p. 166-170, 11 luty 2015.