ROLL, L. Plan jenajski Petera Petersena jako przykład szkoły ukształtowanej na wartościach rodzinnych. Biuletyn Historii Wychowania, n. 32, p. 73-88, 12 luty 2014.