BRZEZIŃSKI, W. Qualia bona in coniuge sunt quaerenda.... Zalecenia na temat wyboru żony w świetle średniowiecznych traktatów o wychowaniu (na przykładzie De regimine principum Idziego Rzymianina). Biuletyn Historii Wychowania, n. 31, p. 17-27, 1 mar. 2014.