RATAJCZAK, K. Karol Wielki – cesarz reformator. W 1200 rocznicę śmierci. Biuletyn Historii Wychowania, n. 31, p. 229-238, 1 mar. 2014.