GŁOWACKA-SOBIECH, E. Wiesława Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik biograficzny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 254. Biuletyn Historii Wychowania, n. 31, p. 239-241, 1 mar. 2014.