HOFMAN, M. Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, Tom 2, pod. red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2001, ss. 336. Biuletyn Historii Wychowania, n. 15/16, p. 103-105, 3 mar. 2002.