APANEL, D. Rola instytucji pozarządowych w opiece nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1975 – zarys problemu. Biuletyn Historii Wychowania, n. 25, p. 117-132, 6 mar. 2009.