ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, D. Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636. Biuletyn Historii Wychowania, n. 25, p. 157-159, 6 mar. 2009.