ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, D. Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636. Biuletyn Historii Wychowania, [S. l.], n. 25, p. 157–159, 2009. DOI: 10.14746/bhw.2009.25.12. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18325. Acesso em: 28 maj. 2023.