KABACIŃSKA, K. Polityka oświatowa w Polsce w XX wieku. Historyczne tradycje i współczesne zagrożenia, pod red. Ilony Kość i Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 184. Biuletyn Historii Wychowania, n. 25, p. 172-176, 6 mar. 2009.