RATAJCZAK, K. Ustawodawstwo szkolne soborów od XII do pierwszej połowy XIV w. i początki jego recepcji w średniowiecznej Polsce - zarys problemu. Biuletyn Historii Wychowania, n. 23, p. 7-19, 11 mar. 2007.