MEISSNER, A. Edukacja młodzieży chłopskiej w Galicji doby autonomicznej. Biuletyn Historii Wychowania, n. 23, p. 21-33, 11 mar. 2007.