GULCZYŃSKA, J. Kontrowersje wokół struktury ustrójowo-organizacyjnej i programowej szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Polsce w latach 1944-1948. Biuletyn Historii Wychowania, n. 23, p. 47-61, 11 mar. 2007.