KACZMAREK, K. Źródła do dziejów szkół dominikanów poznańskich w dobie nowożytnej. Biuletyn Historii Wychowania, n. 26, p. 59-68, 10 mar. 2010.