PASZKOWSKA, A. Sprawozdanie z uroczystej sesji nt. „Lech Mokrzecki - 50 lat w służbie historii nauki, kultury i edukacji” zorganizowanej przez Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki UG w dniu 28 lutego 2007 r. Biuletyn Historii Wychowania, n. 23, p. 201-203, 11 mar. 2007.