RATAJCZAK, K. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej od średniowiecza do końca XX wieku”, Ciążeń, 9-11 września 2007. Biuletyn Historii Wychowania, n. 23, p. 203-207, 11 mar. 2007.