NOWICKA, A. Pedagogika moralna Immanuela Kanta jako wyraz wychowania do odpowiedzialności. Biuletyn Historii Wychowania, n. 26, p. 87-100, 10 mar. 2010.