BRENK, M. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza towarzystw dobroczynnych na Wileńszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009, ss. 288. Biuletyn Historii Wychowania, n. 26, p. 142-144, 10 mar. 2010.