GLOWACKA-SOBIECH, E. Badania regionalne w historii wychowania - problemy metodologiczne. Biuletyn Historii Wychowania, n. 24, p. 7-12, 18 mar. 2008.