MARKIEWICZOWA, H. Jan Wnęk, Polska myśl pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, ss. 295 Wyd. MCDM. Biuletyn Historii Wychowania, n. 24, p. 184-185, 18 mar. 2008.